2003, 21-23 Μαρτίου, Ohlstadt Γερμανίας
Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία και Τεχνική
Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο για την Μελέτη και Διάδοση της Ελληνικής Ιστορίας

Otto, B.
Die Wertschatzung von Techne und Techniten im antiken Griechenland
Διαβάστε σε μορφή pdf

Schwerdhofer, H. J.
Eine Methode zur Rekonstruktion antiker Mechaniken, erlautert an der Apollon-Philesios-Statue des Kanachos
Διαβάστε σε μορφή pdf

Recke, M.
Technik im antiken Griechenland. Eine Auswahlbibliographie
Διαβάστε σε μορφή pdf

Simon, E.
Daidalos
Διαβάστε σε μορφή pdf

Κωνσταντίνου, Ε.
Einfiihrung zum Kavafis-Abend
Διαβάστε σε μορφή pdf

Nightingale, G.
Mykenisches Gias
Διαβάστε σε μορφή pdf

Buchholz, H.-G.
Vorwort
Διαβάστε σε μορφή pdf

Buchholz, H.-G.
Zum Verwendungszweck von Linsen aus Bergkristall und Gias
Διαβάστε σε μορφή pdf

Buchholz, H.-G.
Der Werkstoff Holz und seine vorgriechisch-griechisch-ostmediterrane Nutzung im Altertum
Διαβάστε σε μορφή pdf

Matthaus, H.
Griechisches und zyprisches Metallhandwerk an der Wende vom 2. zum 1. Jahrtausend v. Chr.: Kontinuitat, Kontakt und Wandel
Διαβάστε σε μορφή pdf

Schafer, J.
Lebensphilosophisches und Bilder aus der Geschichte in der Dichtung von Konstantin Kavafis (1863-1933)
Διαβάστε σε μορφή pdf

Maran, J.
Architektonische Innovation im spatmykenischen Tiryns – Lokale Bauprogramme und fremde Kultureinflusse
Διαβάστε σε μορφή pdf

Knauss, J.
Einfuhrung
Διαβάστε σε μορφή pdf

Knauss, J.
Mykenische Flussumleitung bei Tiryns, im Becken von Pheneos, in Olympia und in der Kopais
Διαβάστε σε μορφή pdf

Hiller, S.
Handwerk und Technologie in mykenischer Zeit nach dem Ausweis der Linear B-Texte
Διαβάστε σε μορφή pdf

Τάσιος, Θ. Π.
Die konstante Technophilie der alien Griechen
Διαβάστε σε μορφή pdf

Fasnacht, W.
Antike Kupfertechnologie: Das Beispiel der Kupferverhiittungsstatte Agia Varvara -Almyras auf Zypem
Διαβάστε σε μορφή pdf

Μουνδρέα-Αγραφιώτη, Α.
Αγροτικές καλλιέργειες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και λίθινα εργαλεία στο Ακρωτήρι της Θήρας
Διαβάστε σε μορφή pdf

Σαρπάκη, Α.
Αγροτικές καλλιέργειες, και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων στο Ακρωτήρι της Θήρας
Διαβάστε σε μορφή pdf

Κασσιανίδου, Β.
Η παραγωγή και εξαγωγή Κυπριακού χαλκού κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία
Διαβάστε σε μορφή pdf

Ιγνατιάδου, Δ.
Νέες Απόψεις για την Αρχαία Υαλουργική Τεχνολογία
Διαβάστε σε μορφή pdf

Παντερμαλής, Δ.
Η ύδραυλις του Δίου
Διαβάστε σε μορφή pdf

Κωνσταντίνου, Γ.
Συμβολή της Γεωλογίας της Κύπρου στην Εκτεταμένη Εκμετάλλευση των Χαλκούχων Κοιτασμάτων της, κατά την Αρχαιότητα
Διαβάστε σε μορφή pdf

Βολανάκης, Ι. Η.
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο
Διαβάστε σε μορφή pdf

Χρυσικοπούλου, Ε.
Τεχνολογία των Χρωμάτων στο Προϊστορικό Αιγαίο, οι Τοιχογραφίες του Ακρωτηρίου Θήρας
Διαβάστε σε μορφή pdf

Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ)
Διαβάστε σε μορφή pdf

Τάσιος, Θ. Π.
Πρόλογος
Διαβάστε σε μορφή pdf

Παλυβού, Κ.
Η Οικοδομική Τεχνολογία της Κρητομυκηναϊκης Εποχής
Διαβάστε σε μορφή pdf

Τάνης, Κ.
Το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και οι Προσπάθειες για την Ανάδειξη και Προβολή της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
Διαβάστε σε μορφή pdf

Μπελογιάννη, Μ. Π.
Η καλαθοπλεκτική και τα προϊόντα της στην προϊστορική Ελλάδα
Διαβάστε σε μορφή pdf

Χατζησάββας, Σ.
Παραγωγή Ελαιόλαδου στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο
Διαβάστε σε μορφή pdf

Podiumsdiskussion
Διαβάστε σε μορφή pdf

Μαρκέτου, Τ.
Μυκηναϊκός Κεραμικός Κλίβανος στον Προϊστορικό Οικισμό της Ιαλυσού (Τριάντα, Ρόδος)
Διαβάστε σε μορφή pdf

Χαιρετισμός Απόστολου Κυριατσούλη
Διαβάστε σε μορφή pdf

Begriifiung durch Herm Prof. Evangelos Konstantinou, Wurzburg
Διαβάστε σε μορφή pdf

Χαιρετισμός του καθηγητή Ευάγγελου Κωνσταντίνου, Βύρτσμπουργκ
Διαβάστε σε μορφή pdf

Ντούμας, Χρ. Γ.
Οι Εφαρμογές της Φωτιάς στη Θήρα (Σαντορίνη) της Εποχής του Χαλκού
Διαβάστε σε μορφή pdf