Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε για εκδηλώσεις και δρώμενα, σχετικά με την αρχαιοελληνική και βυζαντινή τεχνολογία

περισσότερα

Δραστηριότητες

Πάνω από 300 ομιλίες, 4 Διεθνή Συνέδρια, 11 Εκθέσεις, αρχαιογνωστικές επισκέψεις και άλλα

περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Αναζητήστε επιστημονικά άρθρα, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων σχετικά με την αρχαιοελληνική και βυζαντινή τεχνολογία

περισσότερα

Ομοιώματα

Από την ναυπηγική στην οικοδομική
κι από τα μετρητικά όργανα στην αυτοματοποιητική·
λειτουργικές κατασκευές υπό κλίμακα

περισσότερα

Ομοιώματα

Από την ναυπηγική στην οικοδομική κι από τα μετρητικά όργανα στην αυτοματοποιητική· λειτουργικές κατασκευές υπό κλίμακα

περισσoτερα

Ταινίες

Δείτε τη λειτουργία του Διόλκου, την χάραξη του Ευπαλίνειου Ορύγματος και πολλά ακόμη τεχνικά έργα της αρχαιότητας, μέσα από ηχοκινητικές ταινίες

περισσότερα