Η Εταιρεία Διερεύνησης της Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας (ΕΔΑΒυΤ) αποτελεί αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2018 ως μετεξέλιξη της Εταιρείας Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ) η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε το 1993. Είναι μια επιστημονική εταιρεία που στόχο έχει να προάγει την επιστημονική έρευνα και να διαδώσει τις ιστορικές γνώσεις γύρω από τα τεχνολογικά επιτεύγματα των Αρχαίων Ελλήνων, μέχρι και το Βυζάντιο. Οργανώνει ανοικτές για το κοινό επιστημονικές συνεδριάσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων και ταινιών, καθώς και αρχαιογνωστικές επισκέψεις τεχνολογικού ενδιαφέροντος, ειδικά σεμινάρια για διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων (εκπαιδευτικών, φοιτητών), εκθέσεις και διεθνή συνέδρια ειδικώς για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία. Διαθέτει πλούσια συλλογή τεχνολογικών ομοιωμάτων, ταινιών και δημοσιεύσεων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Τάσιος Θεοδόσιος Πρόεδρος
Παλυβού Κλαίρη Αντιπρόεδρος
Γιαννακός Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας
Χιώτης Ευστάθιος Ταμίας
Βασιλειάδου Τάνια Μέλος
Μιχαηλίδου Άννα Μέλος
Μπελογιάννη Μαρία Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Τουλιάτος Παναγιώτης

Διαβάστε το καταστατικό σε μορφή pdf

Αιτήσεις

Απευθυνθείτε στην Εταιρεία Διερεύνησης της Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας (ΕΔΑΒυΤ) μέσω mail, συμπληρώνοντας τις παρακάτω φόρμες:

Στοιχεία επικοινωνίας

Mail: edabyt.tee@gmail.com & edabyt.tee.1@gmail.com
Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, Αθήνα 10562
Προσωρινό τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973304141