Αφιέρωμα του περιοδικού ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ στην Τεχνολογία

Τεύχος 96
Επιμέλεια: Κ. Παλυβού

Καλαμαρά Π., (2005)
Βυζαντινά υφάσματα: τεκμήρια τεχνολογικών κατακτήσεων
Αρχαιολογία & Τέχνες, 96, σελ. 52-57
Διαβάστε σε μορφή pdf

Καναβάς Κ., (2005).
Θαυμαστές μηχανές από την Ανατολή
Αρχαιολογία & Τέχνες, 96, σελ. 64-72
Διαβάστε σε μορφή pdf

Κόλιας Τ., (2005)
Τεχνολογία και πόλεμος στο Βυζάντιο
Αρχαιολογία & Τέχνες, 96, σελ. 18-22
Διαβάστε σε μορφή pdf

Κόλλιας Η., (2005)
Το μεσαιωνικό εργαστήριο επεξεργασίας ζάχαρης
Αρχαιολογία & Τέχνες, 96, σελ. 38-45
Διαβάστε σε μορφή pdf

Μαμαλούκας Στ., (2005).
Η οικοδομική τεχνολογία στο Βυζάντιο
Αρχαιολογία & Τέχνες, 96, σελ. 8-17
Διαβάστε σε μορφή pdf

Παλυβού Κ., (2005)
Μια οικουμενική τεχνολογία συγκερασμού Ανατολής και Δύσης
Αρχαιολογία & Τέχνες, 96, σελ. 6-7
Διαβάστε σε μορφή pdf

Παπάγγελος Ι., (2005)
Ληνοί κα ελαιουργεία στην Ελλάδα κατά τους Μέσους Χρόνους και την Τουρκοκρατία
Αρχαιολογία & Τέχνες, 96, σελ. 30-34
Διαβάστε σε μορφή pdf

Παπανικόλα-Μπακιρτζή Δ., (2005)
Γνωριμία με την βυζαντινή εφυαλωμένη κεραμική
Αρχαιολογία & Τέχνες, 96, σελ. 23-29
Διαβάστε σε μορφή pdf

Σολομίδου-Ιερωνυμίδου Μ., (2005)
Ο μεσαιωνικός ζαχαρόμυλος Κολοσσίου
Αρχαιολογία & Τέχνες, 96, σελ. 46-51
Διαβάστε σε μορφή pdf

Wright Μ . Τ., (2005)
Μηχανισμοί με γρανάζια από την αρχαιότητα έως σήμερα: Μια συνεχής παράδοση
Αρχαιολογία & Τέχνες, 96, σελ. 58-63
Διαβάστε σε μορφή pdf