Πρακτικά Ημερίδας με θέμα ‘Αρχαιοελληνική Γεφυροποιία’ επιμ. Θ.Π. Τάσιος, εκδ. Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ) και ΕΜΠ

Τάσιος, Θ. Π.
Εισαγωγή
Διαβάστε σε μορφή pdf

Περιεχόμενα
Διαβάστε σε μορφή pdf

Μπουγιά, Π.,
Ο δρόμος για την αντίπερα όχθη: Αρχαία ελληνικά περιστασιακά και μόνιμα ζεύγματα
Διαβάστε σε μορφή pdf

Φρούσσος, Α.
Αρχαίες ελληνικές γέφυρες και το γιοφύρι της Άρτας
Διαβάστε σε μορφή pdf

Φιλήμονος – Τσοποτού, Μ.
Γέφυρες στην αρχαία Ρόδο
Διαβάστε σε μορφή pdf

Πίκουλας, Γ. Α.
Αρχαίες ελληνικές γέφυρες
Διαβάστε σε μορφή pdf

Παπαγγέλη, Κ.
Αρχαίες γέφυρες στο Θριάσιο πεδίο
Διαβάστε σε μορφή pdf

Νακάσης, Α.
Γέφυρες κατά το εκφορικό σύστημα
Διαβάστε σε μορφή pdf

Μακρής, Γ. Α.
Μια προσέγγιση στην αρχαία ελληνική γεφυροποιία
Διαβάστε σε μορφή pdf